Erdem Matbaası Ankara Maliye Anlaşmalı Matbaalar Listesinin 1. Sırasındadır.

ZARF - ANTETLİ KAĞIT - DAVETİYE - DERNEK MAKBUZU - TAHSİLAT MAKBUZU - SİPARİŞ FİŞİ  VE TÜM MATBAA İŞLERİNDE UYGUN FİYATLAR

ANKARA, İSKİTLER’DE FAALİYET GÖSTEREN MATBAAMIZDA HER TÜRLÜ, MATBAA İŞLERİ...FATURA, İRSALİYELİ FATURA, GİDER PUSULASI VB.

Ana SayfaFaturaTahsilat MakbuzuDernek MakbuzuBroşür - KartvizitAntetli Zarf

Dernek gelirleri, üye ödentisi, dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek malvarlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur.

Yurt, pansiyon, çocuk yuvası, aş ocağı, huzurevi, spor salonu, kamp tesisleri, sandık kurarak ve lokal açmak suretiyle gelir elde edebilirler.


Derneklerin Kullanması Gereken Gelir Belgeleri; Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.


Dernekler alındı belgelerini yönetim kurulu kararı ile bastırır. Yönetim kurulu A serisinden kaç cilt alındı belgesi bastıracaksa 000001-başlayan seri numaralarını da belirtmek suretiyle yönetim kurulu kararının tarih ve numarasını da belirtmek suretiyle bir dilekçe ile herhangi bir anlaşmalı matbaaya müracaat ederek bastırır.

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.


Kanunen bankaya gelen aidat veya bağışlara Alındı Belgesi düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, ödemeyi yapan kişi ya da kurumun makbuz talep etmesi durumunda makbuz düzenlememiz gereklidir. Bankaya gelen ödemelere Alındı Belgesi keserken iki konuya dikkat etmek gerekir:


Birincisi, Alındı Belgesi’nin tarihi mutlaka ödemenin banka hesabına geldiği tarihle birebir aynı olmalıdır. Bu durum makbuz koçanlarındaki tarih devamlılığını bozacağından dolayı, nakit tahsilatları için ayrı, banka tahsilatları için ayrı koçan kullanılmasını tavsiye etmekteyiz.


Fatura, İrsaliyeli Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, Sevk İrsaliyesi, Gider Pusulası, Perakende Satış Fişi, Tahsilat Makbuzu, Tediye Makbuzu, Dernek Alındı Belgesi, Sipariş Fişi, Antetli kağıt, Zarf, Fatura Basımı, Fatura Basmaya Maliye ile Anlaşmalı Matbaalar yetkilidir. Maliye ile Anlaşmalı Erdem Matbaasın da Ankara’ da hizmet vermekteyiz.


Dernek Alındı Belgesi;

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir.

Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.


Dernekler giderlerini; Dernek Gider Makbuzu ile belgelendirir. Bunun Yanında; Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak

bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak

bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise  Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.  Ayrıca Matbaamızda, Okul Aile Birliği Ayni/Nakdi Bağış Belgesi basımıda yapılmaktadır.


Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, on beş gün içinde basım evleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.


Fatura, İrsaliyeli Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, Sevk İrsaliyesi, Gider Pusulası, Perakende Satış Fişi, Yolcu Taşıma Bileti, Düğün Davetiyesi,Tahsilat Makbuzu, Tediye Makbuzu, Dernek Alındı Belgesi, Sipariş Fişi, Antetli kağıt, Zarf…Fatura Basımı, Fatura Basmaya Maliye ile Anlaşmalı Matbaalar yetkilidir. Maliye ile Anlaşmalı erdem Matbaasın da Ankara’ da hizmet Vermekteyiz.


Derneklerin Alındı Belgesi düzenlerken yaptıkları hatalar;  Genel olarak yapılan hatalardan biri, ödemeyi (aidatı/bağışı) yapan kişinin TC Kimlik numarasının ya da vergi numarasının makbuza yazılmamasıdır. Sanılanın aksine ödemeyi (aidatı/ bağışı) yapan kişi ya da kurumun adını yazmak mecburi değildir. Bağışçılar isterlerse isimlerini gizli tutabilme hakkına sahiptirler. Ödemeyi yapan gerçek kişi ise; TC Kimlik numarası, tüzel kişi ise; vergi numarası mutlaka yazılmalıdır.


Erdem Matbaası

Uygun Matbaa Fiyatlarını İnceleyebilirsiniz.

Tel: 0312 311 25 84

E-Mail: matbaa06@gmail.comDernek Alındı Belgesi;

Ankara Erdem Matbaası, Dernek Alındı Belgesi, Dernek Gider Makbuzu, Ayni Yardım Teslim Belgesi, Ayni Bağış Alındı Belgesi basmaya yetkilidir.

Derneklerin kullanacakları Belgeler, biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla Anlaşmalı bir matbaa’da Bastırılır.

Dernek Makbuzu Çeşitleri; Dernek Gelirleri Alındı Belgesi, Dernek Gider Makbuzu, Ayni Yardım Teslim Belgesi, Ayni Bağış Alındı Belgesi, Okul Aile Birliği Ayni/Nakdi Bağış Belgesi


DERNEK MAKBUZU BASTIRMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dernek Karar Defterinin İlk  Sayfa  Fotokopisi.  2) Alınan Kararın Fotokopisi

Erdem Matbaası : 0312 311 25 84 - 0555 144 25 84
İletişim Neredeyiz Kazım Karabekir Caddesi Kültür Çarşısı No: 7 /43-44   İskitler - Ulus / ANKARA     Tel & Fax: +90 312 311 25  84 - 0555 144 25 84   |   E-Mail: matbaa06@gmail.com
Fatura, İrsaliyeli Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, Sevk İrsaliyesi, Gider Pusulası, Perakende Satış Fişi, Yolcu Taşıma Bileti, Düğün Davetiyesi,Tahsilat Makbuzu, Tediye Makbuzu, Dernek Alındı Belgesi, Sipariş Fişi, Antetli Kağıt, Zarf…Fatura Basımı, Fatura Basmaya Maliye ile Anlaşmalı Matbaalar yetkilidir.

Maliye ile Anlaşmalı Matbaamız da Ankara’ da hizmet vermekteyiz.Fatura kıymetli ve resmi bir evraktır. Her yerde herkes fatura basamaz. Fatura basma yetkisi Maliye Bakanlığı tarafından belirli koşulları sağlayan matbaalara verilir. Bu matbaalar şekil şartlarına uygun olarak faturayı basarlar. Dolayısıyla, öncelikle fatura basma yetkisi olan Erdem Matbaası ile iletişime geçmelisiniz.

0555 144 25 84